Články

HISTORIE LLP

Česká historie chovu leopardího psa z Louisiany.

Letos uplynulo právě 10 let od chvíle, kdy do České republiky dorazil první leopardí pes – catahoula. Car je můj první pes tohoto plemene a má vlastně dost neatraktivní barvu – černou. Kathy, moje první fena, která přišla za ním, je hnědá se žíháním (brindle), ale jedno její oko prozrazuje přítomnost merle genu. V té době to pro mne nebylo tak důležité jako dnes, kdy si uvědomuji, jaké jsem měl hned na počátku štěstí. Oba mají korektní stavbu těla, jsou plnochrupí a Kathy má kromě toho mimořádně krásnou hlavu, kterou předala řadě svých štěňat.

CHOV A PLEMENITBA PSOV V SKRATKE I.

Chov a  plemenitba psov v skratke, čo s ním súvisí a čo všetko môže priniesť (I.)

Bol som oslovený vedením klubu CC EU vniesť trochu osvety  do problematiky v chove a plemenitbe psov všeobecne, ale aj s poukázaním na niektoré špecifiká v chove nášho plemena – LLP. Nakoľko táto problematika je pomerne široká, časopriestoru je menej, a vzhľadom na lepšie pochopenie a „strávenie“ napísaného, rozhodol som sa celú tému rozdeliť na niekoľko častí a začať od základu a trošku zo širšieho záberu.

CHOV A PLEMENITBA PSOV V SKRATKE II.

Prvú časť sme ukončili príbuzenskou plemenitbou a sľubom, že si niečo povieme o líniovej plemenitbe. Rád by som túto časť, vzhľadom na jej závažnosť rozobral podrobnejšie a chcel by som sa dotknúť ešte ďalších dvoch pojmov – kontroly dedičnosti a selekcie, pojmov, ktoré dosť úzko súvisia s touto témou.

CHOVATELSKÁ SLEPOTA

Chcete se stát dobrým chovatelem aneb choroba, které je třeba se vyhnout Následující článek patří do série článků, týkajících se problematiky chovu, zejména leopardího psa z Louisiany, které jsme se rozhodli napsat pro ty, co přemýšlejí o tom, že se sami chovateli stanou nebo chtějí do jeho chovu nějakým způsobem zasáhnout, a nebo tak již učinili. Stejně jako ty následující, řeší tento článek problematiku značně obecnou, která se týká i jiných plemen, takže ho můžeme doporučit i těm, které catahoula jako plemeno příliš nezajímá.

JAK POKRAČOVAT…

Jak pokračovat dále v chovu leopardího psa I.

Kritéria výběru správného partnera Jarní klubová výstava (viz článek….) nás přiměla k zamyšlení nad tím, jak vlastně dál v chovu leopardů pokračovat a co doporučit novým majitelům, kteří se chtějí chovateli stát. Mnozí si totiž ani neuvědomují, že za své výstavní úspěchy vděčí nejen svým vlastním schopnostem, ale zejména chovateli, od kterého psa získali. Někdy je však úspěch na výstavě spíše náhodnou shodou okolností, tj. žádná „rozumná“ konkurence a rozhodčí, který plemeno dobře nezná a nebo neumí správně ohodnotit.

DKK U LC

Článek o organizaci OFA, týkající se posuzování DKK jiným systémem než je ten, který užívá FCI a potažmo i naši posuzovatelé, najdete na www.catahoulaclub.eu v sekci „kontakty“. Zajímavé informace a vysvětlení jednotlivých parametrů a jejich hodnocení v FCI systému nabízí článek MVDr. M. Deckera

V tomto článku se budeme věnovat zejména problematice posuzování LC, důvodům, proč je nutno toto vyšetření psa podstoupit, a jakým způsobem postupovat, když chceme takové vyšetření provést.

LOUISIANA CATAHOULA – MERLE PLEMENO

Články o problematice merle genu

Článek z r. 2018, který shrnuje nové poznatky: http://www.catahoulaclub.eu/wp-content/uploads/2020/02/clanek-merle-CCEU.pdf

Původní článek z r. 2011:

Louisiana Catahoula – skutečné merle plemeno

Když jsme na začátku r. 2011 zahájili v našem klubu (Catahoula Club EU) testování na přítomnost merle genu u našich louisianských leopardích psů (LC), nepředpokládali jsme žádné velké překvapení, protože o problematice tohoto genu je toho známo poměrně dost i u jiných plemen, kde se objevuje. Hlavním důvodem pro testování ve větším měřítku bylo to, že se v některých vrzích objevily fenotypy, které jsme neočekávali, a bylo třeba najít nějaké vysvětlení.

HLUCHOTA A BAER TEST

Hluchota a BAER test

V tomto článku se budeme věnovat zejména problematice hluchoty, která se u plemene Louisianský leopardí pes (LC) vyskytuje relativně často, především v chovech, které kříží zejména jedince s merle genem .

HLUCHOTA

U psů může vzniknout hluchota následkem působení různých faktorů, jako je stárnutí, nadměrný hluk, infekce, trauma, atd. U některých plemen je však hluchota dědičné zatížení, i když přesné příčiny a mechanismy vzniku nejsou úplně objasněny. Dědičná hluchota je známa asi u 60 plemen, ale u většiny není známo, jak se vlastně dědí a co je její hlavní příčinou.

Mezi plemena, kde je o mechanismech vývoje této vady více informací, patří kromě LC také dalmatin a další plemena, která mají bílé zbarvení.

Ačkoliv se používá název dědičná (tj. přítomná už při narození), hluchota tohoto typu se ve skutečnosti neprojeví dříve než ve 3 – 4 týdnech věku štěněte. Do té doby se totiž sluchový aparát vnitřního ucha (cochlea) teprve vyvíjí. Zdá se, že u postižených jedinců degenerují cévky zásobující vnitřní ucho (stria vascularis), takže díky tomu odumírají vlasové buňky cochlei. Tato vada je známa jako sensoneurální hluchota, protože sensorické nervové buňky a vlasové buňky úplně odumřou. Pro tuto vadu neexistuje žádná léčba a jejím konečným důsledkem je absolutní hluchota pro každé postižené ucho. Takže výsledkem mohou být jedinci, kteří jsou hluší na obě uši, hluší na jedno ucho, anebo oboustranně slyšící.

CHOV A PLEMENITBA PSŮ I

Chov a  plemenitba psov v skratke, čo s ním súvisí a čo všetko môže priniesť (I.)

Bol som oslovený vedením klubu CC EU vniesť trochu osvety  do problematiky v chove a plemenitbe psov všeobecne, ale aj s poukázaním na niektoré špecifiká v chove nášho plemena – LLP. Nakoľko táto problematika je pomerne široká, časopriestoru je menej, a vzhľadom na lepšie pochopenie a „strávenie“ napísaného, rozhodol som sa celú tému rozdeliť na niekoľko častí a začať od základu a trošku zo širšieho záberu.

CHOV A PLEMENITBA PSŮ II.

Chov a plemenitba psov v skratke, čo s ním súvisí a čo všetko môže priniesť (II. časť)

Prvú časť sme ukončili príbuzenskou plemenitbou a sľubom, že si niečo povieme o líniovej plemenitbe. Rád by som túto časť, vzhľadom na jej závažnosť rozobral podrobnejšie a chcel by som sa dotknúť ešte ďalších dvoch pojmov – kontroly dedičnosti a selekcie, pojmov, ktoré dosť úzko súvisia s touto témou.

  1. Líniová plemenitba – vzniká ako dynamický proces spontánne v rámci plemena, rovnako aj končí. Čo je líniová plemenitba, ako vzniká, na akom princípe a za akým účelom je vykonávaná, aký má význam, priebeh a ciele?

LEOPARDI NA ŠAFRÁNKU 2017

Ve dnech 9. – 11. 6. 2017 proběhlo již tradiční setkání nejen mladých louisianských leopardích psů na Šafránkově mlýně u Drahonína. Hlavní náplní byl sobotní coursingový speciál a nedělní Speciální klubová výstava CCEU.

Účastníci přijížděli už během pátečního odpoledne. Po ubytování v chatičkách následovala společná procházka po okolí a večerní opékání buřtů.

PŘEDNÁŠKA – GENETIKA BAREV LOUISIANSKÉHO LEOPARDÍHO PSA

Dne 3. 11. 2018 proběhla při příležitosti 20. výročí importu prvního leoparda do ČR a 10. výročí Catahoula Clubu EU, z.s. přednáška paní RNDr. Heleny Synkové o nejnovějších poznatcích ve výzkumu a testování nejen merle genu. Paní doktorka Synková se tomuto tématu věnuje společně s kanadskou chovatelkou Mary Langevin a laboratoří Vemodia a přednesla nám ucelené informace s důrazem na leopardí populaci v ČR. V porovnání s jinými přednáškami na toto téma byla obrovským přínosem její znalost leopardích psů v ČR od počátku jejich chovu v Evropě až po současnost, která nám pomohla pochopit mimo jiné také souvislosti a zajímavé poznatky přímo na psech, které známe.

Součástí tohoto setkání byla také ukázka a povídání o honácké práci za kterou děkujeme panu Karlu Kalnému a povídání o loveckém využití leopardů za které děkujeme panu Juraji Janišovi. Celá akce proběhla ve velmi přátelském duchu a byla přínosná nejen pro chovatele, ale pro všechny, kteří mají zájem o podrobnější informace týkající se chovu a genetiky.

Všem přednášejícím a účastníkům děkujeme za příjemně strávený den.