Standard

STANDARD

Původ:

Louisianský leopardí pes, nebo  Catahoula, pochází, podle svého jména, z Louisiany, od jezera Catahoula. Přesný původ tohoto plemene však není znám, ale uvádí se, že vznikl křížením červeného vlka s loveckými a hlídacími psy španělských dobyvatelů. Tito kříženci byli výborně přizpůsobení lovu v bažinatém terénu  Louisiany. Později  je francouzští kolonisté zkřížíli se svými pasteveckými plemeny. Tak vzniklo plemeno, které kombinuje honácké  a lovecké vlohy. Od počátku pak byli využíváni místními farmáři pro lov, shánění dobytka a hlídání farem.

Catahoula se stala národním plemenem státu Louisiana 9. června 1979. Její hlavní registr vznikl již v r. 1977. Do Evropy se plemeno dostalo v r.  1998, když ho do České republiky dovezl Ing. Gerhard Stein (Šumící křídla). V současné době je již v různých zemích Evropy a ve světě.

Temperament:

Louisianský leopardí pes je nezávislý, s obranářskými vlohami a teritoriálními pudy. Věrně miluje svoji smečku, to znamená všechny rodinné členy a známé přátele, se kterými se stýká od malička a pravidelně. K cizím lidem bývá rezervovaný. Má obrovskou sílu, houževnatost a chuť pracovat pro svého pána. Velmi rád je zaměstnán, proto uvítá každý sport či práci. Leopardí pes je velice inteligentní a chápavý, proto nemá rád typický „ovčácký výcvik“ v podobě opakovaného drilu. Není agresivní, jak by se mohlo nezasvěcenému zdát, ale je velmi sebevědomí a proto jeho výcvik vyžaduje důslednost.

Vzhled:

Plemeno Louisiana Catahoula je pes střední až větší velikosti, dobře osvalený, elegantní, silný, ale činorodý a velmi vytrvalý. Psi by měli měřit 55,8 – 66,0 cm. Velikost fen je 50,8 – 60,9 cm.

Barva: Leopardí barvě se dává přednost, může být modrá, šedá, černá, játrová, červená, bílá a skvrnitá. Znaky mohou být černé, bílé, tříslové, červené nebo žlutohnědé. Jednobarevné zbarvení je přijatelné černé, žluté, červené a čokoládové. Dalším charakteristickým znakem plemene jsou oči. Ostatně dle očí získalo toto plemeno své jméno – Catahoula znamená křištálově čistý, průzračný. Skleněným očím se dává přednost, třebaže oči mohou být libovolné barvy nebo kombinace barev. Oči nemusí být stejné barvy a jedno nebo obě oči mohou být také různobarevné.

Standard plemene

Louisiana Catahoula Leopard Dog (Leopardí pes z Louisiany)

Národního plemene státu Louisiana

podle Standardu UKC z r. 1994 (revise 2008)

Původ a účel:

Země/stát původu: Spojené státy/Louisiana. Přesný původ není znám, ale pravděpodobně vznikl z křížení mezi indiánskými psy, červeným vlkem a psy typu mastif a chrt, které si přivezli španělští konkvistadoři. Dále byl zřejmě později přikřížen i beauceron, zejména v oblastech obývaných francouzskými osadníky. Místní obyvatelé ho používali jako psa loveckého na lov jelenů či divokých prasat. Další přistěhovalci využívali jeho univerzální schopnosti stopovat, zastavovat, ohlašovat zvěř a shánět dobytek a prasata.

Celkový vzhled:

Plemeno Leopardí pes z Louisiany (dále jen catahoula) je pes střední až větší velikosti, hladkosrstý, se širokou hlavou, malým až středně velkým klopeným uchem a nekupírovaným ocasem, který je přirozeným pokračováním zádi. Catahoula je dobře osvalený a silný, ale ne neohrabaný, činorodý a vytrvalý pes. Catahoula je přiměřené plemeno, které by vzhledem nemělo připomínat ani chrta ani buldoga. Tělo je trochu delší než je jeho výška a vzdálenost od lokte k zemi by se měla rovnat 50-60 % výšky v kohoutku. Řada lidí předpokládá, že všechny catahouly musí mít tzv. „leopardí“ znaky a modré oči. Ve skutečnosti je však toto plemeno zajímavé tím, že se u něj vyskytují různé neobvyklé vzory a barvy srsti stejně jako různé barvy očí. Catahoula by měla být hodnocena jako víceúčelový pracovní pes a nadměrnosti nebo vady by měly být penalizovány podle toho, jak moc ovlivňují jeho schopnost pracovat.

Charakteristika:

Temperament se různí, od vážného při práci po klaunovský doma. Není neobvyklé, že je catahoula rezervovaná vůči cizím, což se často projevuje nedostatkem výrazu při předvádění a může být příčinou toho, že se odtahuje od rozhodčího v kruhu. Catahoula by neměla být nikdy agresivní nebo bázlivá. Je to pes nezávislý, s teritoriálními pudy, potřebuje pevné vedení a jasné určení svého místa v rodině. Catahoula je pes citlivý, jemný a projevuje se jako loajální rodinný společník.

Hlava:

Hlava by měla být mohutně stavěná ale ne nadměrná. Z boku je délka mozkovny a čenichové partie přibližně stejné délky, spojená dobře definovaným stopem střední délky. Roviny mozkovny a čenichové partie jsou navzájem zhruba paralelní. Mezi očima může být mírná střední rýha, která směřuje k týlové kosti. V charakteristice hlavy by měly být patrné zřetelné rozdíly pohlaví.

MOZKOVNA – lebka je široká a plochá s dobře vyvinutými lícemi.

Vada: Nadměrně široká lebka; úzká lebka.

Tlama:

Tlama by měla být silná a hluboká. Viděno shora je morda středně široká a zužuje se k čenichu. Pysky mají být pevné nebo mírně visící a jakékoliv pigmentace.

Vada: Špičatý čenich.

Zuby:

Catahoula má kompletní sadu bílých, pravidelně rozložených zubů. Nůžkový skus je preferován, ale klešťový skus je přijatelný. Vysoce žádoucí je kompletní chrup, ale zlomené nebo opotřebované zuby se nepenalizují.

Vážné vady: Předkus nebo podkus

Nos:

Pigment na nose může mít jakoukoliv barvu nebo kombinaci barev.

Oči:

Oči jsou posazeny středně daleko od sebe, střední velikosti, spíše vypadají kulaté a jsou dobře zasazené v lebce. Oči mohou být jakékoliv barvy nebo kombinace barev, žádná není preferována. Oční víčka jsou pevná a mohou mít jakoukoliv barvu.

Vážné vady: Deformované zornice; excentrické zornice; ochablá oční víčka; funkčně abnormální víčka nebo řasy.

Uši:

Uši jsou klopené, krátké až středně dlouhé, střední velikosti, proporcionálně široké na úrovni hlavy, postupně se zužující k mírně okrouhlé špičce. Měly být zavěšené a obecně trojúhelníkového tvaru s nasazením na úrovni nebo těsně pod úrovní vrcholu temene hlavy. Když je pes v pozoru, vnitřní okraj ucha těsně přiléhá k líci. Uši složené dozadu jsou přijatelné, ale ne preferované.

Vady: Jakýkoliv typ ucha, který se liší od výše popsaného.

Diskvalifikace: Kupírované ucho.

Krk:

Krk je svalnatý a dobré délky, bez nadměrnosti. Obvod krku se zvětšuje od hlavy k místu, kde se hladce připojuje k ramenům.

Vady: Krk příliš krátký a tlustý nebo příliš tenký a slabý; nadbytek kůže tvořící laloky.

Přední část těla:

Ramena jsou silná a hladce osvalená. Lopatky jsou dlouhé, široké, ploché a dobře položené dozadu. Ramenní kost je zhruba stejné délky jako lopatka a je připojená v dostatečném úhlu, aby zajistila správné postavení tlapy v úrovni kohoutku. Lokty jsou přitažené k tělu a nevybočují.

Přední nohy:

Přední nohy jsou rovné, středně silných kostí, budí dojem síly bez přehnané tloušťky. Spěnkové kosti jsou silné, krátké a mírně klopené. Délka předních končetin by měla být zhruba 50-60% výšky psa v kohoutku. Pes s kratšími končetinami než je ideální by měl být více penalizován než pes s končetinami delšími.

Vady: Předek výrazně těžší než zadek; kosti příliš těžké nebo příliš jemné; rovná ramena; vybočené lokty; slabé spěnky.

Tělo:

Správně proporcionální catahoula je mírně delší než vyšší. Hřbetní linie se velmi mírně sklání od dobře vyvinutého kohoutku k zádi. Záď je široká a dobře osvalená s krátkými, silnými a mírně klenutými bedry. Mírně delší bedra jsou přijatelná u fen. Dobře vyvinutý hrudník a klenutá žebra. Hrudník je hluboký, dosahuje přinejmenším k loktům a je středně široký. Z boku hrudník mírně přesahuje v mírném oválu předek předních končetin. Spodní linie přiměřeně stoupá směrem ke slabinám, ale není přehnaná. Záď je střední až dlouhá a mírně se svažuje. Mírně zvýšená záď, která je výsledkem strmějšího úhlení zádi by neměla být příliš penalizována.

Vady: Hrudník příliš široký, příliš úzký nebo příliš mělký; měkký hřbet; nadměrně vybraná nebo zarovnaná spodní linie; bedra příliš dlouhá.

Zadní část:

Zadní část je silná a hladce osvalená. Šířka a úhlení zadní části jsou v rovnováze s předkem.

Hlezna:

Kolena dobře úhlená a hlezna postavena nízko u země. Při postoji jsou krátká, silná hlezna kolmo k zemi a viděno z boku paralelní navzájem.

Vady: Úzká, slabá záď; kravský postoj; sudový postoj.

Tlapy:

Dobré tlapy jsou pro pracovního psa nezbytné. Tlapy jsou oválné, dobře stavěné. Prsty jsou dlouhé, dobře klenuté a s kůží mezi prsty. Polštářky jsou tlusté a tvrdé. Drápy silné. Paspárky by měly být odstraněny.

Vady: Kočičí tlapka.

Ocas:

Ocas je přirozeným prodloužením hřbetní linie. Je tlustší u kořene a zužuje se ke špičce. Přirozeně krátký ocas (bobtail) je povolen, ale není preferován. I tento přirozený bobtail se má bez ohledu na svou délku zužovat od kořene ke špičce. Dlouhý ocas může být vzpřímený se špičkou zakroucenou dopředu, když se pes pohybuje nebo je ve střehu. Když je pes v klidu, ocas má viset přirozeně a dosahovat zhruba ke hleznům. Při vystavování v kruhu by catahoula měla držet ocas přirozeně. Vystavovatelé by ocas neměli napřimovat ani zvedat.

Vady: Zatočený ocas; kupírovaný ocas.

Diskvalifikace: Úplná ztráta ocasu (žádné evidentní kostrční obratle).

Srst:

Catahoula má jednoduchou srst. Délka srsti by měla být krátká až středně dlouhá, přilehlá a hladká. Kvalita se pohybuje od hladké k hrubší, bez preferencí.

Diskvalifikace: Dlouhá srst; střapatá srst, která trčí a zakrývá obrysy těla.

Barva:

Catahoula má nekonečné variace barev a vzorů srsti. Všechny kombinace a vzory mohou mít barevné body, skvrny nebo okraje (trim), které se vyskytují na hrudníku, lících, nad očima, na nohách, na břiše, nebo pod ocasem. Leopardí vzor má základní barvu s kontrastními skvrnami jedné nebo dalších barev. Celobarevní (solid) mají jednu barvu srsti. Žíhaní mají světlou nebo tmavou barvu s kontrastními pruhy. Strakatý vzor může nebo nemusí mít jednu hlavní barvu s jednou nebo více různě velkými plochami různých barev nebo odstínů umístěných náhodně po těle. U psů stejných kvalit se dává přednost bohatým a sytým barvám před světlejšími. Nicméně, u pracovního psa jako je catahoula není barva rozhodujícím faktorem při posuzování. Žádná barva není preferována.

Vážná vada: 70 % a více bílé barvy.

Diskvalifikace: 90 % bílé barvy na těle; celá bílá hlava; albinismus.

Výška a váha:

Ideální výška v dospělosti je pro psy 60,9 cm a pro feny 55,8 cm ± 5 cm, tj. psi by měli měřit 55,8 – 66,0 cm (22-26 palců); velikost fen je 50,8 – 60,9 cm (20-24 palců). Váha může být od 22,7- 43 kg (50 do 95 liber), proporcionálně k výšce. Catahoula musí být nejen silný, ale i pohyblivý pes, takže skutečná výška a váha je méně důležitá než správný poměr těchto parametrů. Catahoula by měla být vždy předváděna v odpovídající pracovní kondici. Jakékoliv odchylky od ideálního stavu musí být posuzovány úměrně dopadu na pracovní schopnosti psa.

Pohyb:

Při klusu je pohyb hladký, plynulý a nenucený, demonstruje přiměřeně prostorný záběr předních končetin a mocnou energii zádi. Hřbetní linie zůstává rovná. Nohy nevybočují ani ven ani dovnitř, tlapy si při pohybují nepřekážejí. Se zvyšující se rychlostí, mají tlapy tendenci konvergovat k střední rovnovážné linii. Špatný pohyb by měl být penalizován podle toho, jak snižuje schopnost catahouly plnit pracovní úkoly.

Diskvalifikace:

Jednostranný nebo oboustranný kryptorchid. Agresivita nebo extrémní bázlivost. Jednostranná nebo oboustranná hluchota. Kupírované ucho. Dlouhá srst. Střapatý kožich, který schovává linie psa. 90 % nebo více bílé barvy na těle. Bílá hlava. Albinismus. Úplná absence ocasu.