Průvodce bonitací

PRŮVODCE BONITACÍ

Bonitace se řídí podmínkami stanovenými Zápisním a chovatelským řádem CC EU.

Podmínky pro zařazení do chovu:

1. dosažení příslušného věku (tj. nejméně 15 měsíců, chovnost platí až od dosaženého 18. měsíce věku).
2. úspěšné absolvování jedné klubové výstavy CC EU (nebo speciální výstavy, pořádané CC EU) ve všech třídách kromě štěňat a veteránů s hodnocením výborný (feny i hodnocení velmi dobrý).
3. úspěšná bonitace, jejíž součástí je zvládnutí základních prvků poslušnosti a testu povahových vlastností (viz OPN řád), a povolený stupeň dysplazie kyčelního kloubu. U psů i fen je povoleno DKK, které není horší než 2/2 (HD C/C), nebo hodnocení OFA fair. U jedinců, kteří mají větší plochy bílé barvy na hlavě v oblasti uší, je třeba doložit nález BAER testu na hluchotu.

Každý pes smí být bonitován pouze 1x za život. Odvolání proti výsledku je možné písemně do 14 dní po bonitaci (podle razítka pošty) k poradci chovu. Rebonitace je přípustná pouze v případě doložené změny majitele psa/feny a to pouze 1x. Bonitaci je však možno z důvodu momentální indisposice psa po dohodě s majitelem odložit. U nechovných zvířat se záznam neprovádí do PP zvířete, ale pouze do bonitační karty.

Směrnice pro bonitaci feny-psa:

a) Majitel psa/feny vyplní přihlášku k bonitaci a zaplatí odpovídající poplatek předem na účet klubu. Poplatek lze zaplatit i na místě, ale pro tuzemské majitele platí v tomto případě zvýšená cena.

b) Na bonitaci je pes/fena předváděn/a v odpovídající fyzické + psychické kondici (tj. dobře osvalené zvíře bez váhových odchylek směrem nahoru nebo dolů, zdravě sebevědomé, přiměřeně ovladatelné).

c) Pes/fena musí být předváděn čistý/á, a to na vodítku (ne v postroji, ne na ostnatém nebo stahovacím obojku).

d) Pes/fena je předváděn/a v normální vyrovnané chůzi, v normálním vyrovnaném klusu a ve výstavním (klidovém) postoji bez výrazných zásahů vystavovatele.

e) Pes/fena si musí bez problémů nechat změřit kohoutkovou výšku, prohlédnout skus a počet zubů, změřit parametry hlavy, u samců prohmatat varlata.

f) Součástí bonitace bude test povahových vloh a základních prvků ovladatelnosti psa podle příslušného zkušebního řádu CC EU.

g) Nezvladatelná, agresivní zvířata budou vyloučena z posuzování.

h) Pro CC EU provádí vyhodnocení RTG MVDr. Marek Pepřík, MVDr. Čáp, MVDr. Pašek ( SK )  nebo je vyhodnocení provedeno v OFA. Při odvolání proti výsledku je nutno se odvolat k odvolacímu orgánu toho vyhodnocovače, který snímek vyhodnocoval (v ČR k Veterinární komoře, z OFA k OFA).

i) V případě jedinců s větším podílem bílé barvy (MM genotyp, double merle) na hlavě a uších nebo pokud uzná VV za potřebné je povinné vyšetření BAER testem na hluchotu.

Doporučuje se také vyšetření očí na dědičné oční vady, není však povinné.

Doklady, které je nutno mít při bonitaci:

Kopie těchto dokladů je vhodné předat také poradci chovu.