Klubové akce

KLUBOVÉ AKCE

Klubové akce jsou akce organizované výborem CC EU, související s hlavní činností klubu (tj. např. tradiční setkání, setkání mladých, bonitace, výstavy, coursing). O zařazení mezi tyto akce rozhoduje výkonný výbor CC EU. Výtěžky z těchto akcí jdou po odečtení nezbytných nákladů zcela do pokladny nebo na účet klubu.

Klubové akce musí splňovat tato kritéria:

Akce pod záštitou klubu:

Akce pod záštitou klubu jsou individuální akce mimo hlavní činnost klubu, kterou zaštiťuje CC EU. Jedná se o aktivity jednotlivých členů nebo skupin členů v rámci CC EU v oblastech souvisejících s chovem psů, sportovním či společenským vyžitím psů a jejich majitelů. Výtěžek z těchto akcí náleží po odečtení 10 % ve prospěch CC EU zcela na účet pořadatele nebo organizátora takové akce.

Akce mohou být zaštítěny CC EU za následujících podmínek:

Výkonný výbor CC EU